Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Delimitació negativa del fet imposable: rendes exemptes i no subjectes

  1. Rendes exemptes article 7 de la Llei d'IRPF
  2. Altres rendes exemptes
  3. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: quanties exemptes
  4. Rendes no subjectes