Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat

Han de distingir-se dos supòsits:

  • Contribuents no obligats a declarar

    Els contribuents no obligats a presentar declaració per l'IRPF hauran de regularitzar la seva situació tributària quan l'import percebut per cadascuna de les deduccions per persones amb discapacitat no es correspongui amb el del seu abonament anticipat, mitjançant l'ingrés de les quantitats percebudes en excés. Per fer-ho, han de presentar el model 122, en el termini comprès entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  • Contribuents obligats a declarar

    En el cas de contribuents obligats a declarar que hagin percebut l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment, hauran de procedir a regularitzar la seva situació en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi percebut l'abonament anticipat indegudament.