Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Quantia màxima de les deduccions

  • Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec

    Fins a 1.200 euros anuals per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per descendents

  • Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec

    Fins a 1.200 euros anuals per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

  • Deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec

    Fins a 1.200 euros anuals pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni genereu el dret a les deduccions anteriors per descendents o ascendents amb discapacitat.