Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deduccions que inclou

Aquestes deduccions són:

  • Deducció per cada descendent amb discapacitat

  • Deducció per cada ascendent amb discapacitat.

  • Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.