Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de La Rioja

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja podran aplicar les següents deduccions autonòmiques.

  1. Per obres d'adequació d'habitatge habitual a La Rioja per a persones amb discapacitat

    (Disposició transitòria primera.d) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits)