Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Acreditació

El grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Gent gran I Serveis socials (IMSERSO)  o per l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes (CC. AA.). Igualment s'acreditarà la necessitat d'ajuda de terceres persones o la mobilitat reduïda (segons dictamen dels Equips de Valoració i Orientació dependents de les CCAA ).

La necessitat d'ajuda de terceres persones per desplaçar-se al lloc de treball o per desenvolupar-ho o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius ha d'acreditar-se amb certificat o resolució a l'òrgan competent de les CCAA en valoració de les discapacitats (basant-se en el dictamen dels Equips de Valoració i Orientació dependents de les CCAA ).

Es considerarà acreditat un grau de discapacitat:

  • Igual o superior al 33%, als pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'Incapacitat Permanent Total, Absoluta o Gran Invalidesa i als pensionistes de Classes Passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per Incapacitat Permanent per al servei o inutilitat.

  • Igual o superior al 65%, per a les persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixin aquest grau.