Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Prestacions

Aquestes prestacions constitueixen rendiments del treball en el moment de la seva percepció per les persones amb discapacitat. La mateixa qualificació serà procedent en cas de disposició anticipada dels drets consolidats.

Les prestacions en forma de renda estan exemptes fins a un import màxim de 3 vegades l'IPREM (límit: 24.318,84 €).

Aquest límit s'aplica de forma individual i separada dels rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat.