Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempció importacions

Hi són exemptes les importacions realitzades entre el 30 de gener de 2020 i el 31 de desembre 2021 dels béns necessaris per combatre els efectes del COVID-19.

Els beneficiaris d'aquesta franquícia i exempció són les entitats públiques i els organismes privats de caràcter benèfic, caritatiu o filantròpic que hagin estat autoritzats

També podran beneficiar-se d'aquesta mesura, altres operadors que importin per compte d'un ens públic o d'un organisme privat autoritzat.Se haurà de justificar que s'actua per compte d'aquestes entitats i que la destinatària de les mercaderies disposi d'una autorització administrativa en cas de ser un organisme privat de caràcter benèfic.