Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Model 303

Modificacions des d'1 de gener de 2021

Es modifica el format de les caselles del apartat «Identificació», transformant el disseny d'emplenament de les mateixes mitjançant dues caselles excloents en un disseny basat en una única casella.Alhora, s'adapta la denominació de les caselles al nou disseny.

En el apartat «Resultat» del model 303, la casella 67, que fins ara mostrava les quotes pendents de compensació aplicades en l'autoliquidació, es desglossa en tres noves caselles que facilitaran al contribuent conèixer els saldos de les quotes a compensar aplicats i pendents en cada període.

D'altra banda, es dona nova denominació a la casella 93 del model 303 perquè el seu contingut coincideixi amb el de la casella 59 de l'esmentat model.

Modificacions des d'1 de juliol de 2021

Per tal d'adaptar el model 303 als canvis introduïts per l'article dècim del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, s'introdueixen les següents modificacions:

  • Apartat informació addicional: s'elimina la casella 61 i es creen les caselles 120, 122, 123 i 124.

  • Apartat operacions realitzades a l'exercici: es creen les caselles 125, 126, 127 i 128, es dona nova denominació a la casella 84 i se suprimeix la casella 85.

També des d'1 de juliol de 2021, s'introdueixen en el model 303 els canvis necessaris per fer possible la devolució en comptes estrangers.