Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Model 322

Modificacions des d'1 de gener de 2021

Es modifica el format de les caselles del apartat «Identificació», transformant el disseny d'emplenament de les mateixes mitjançant dues caselles excloents en un disseny basat en una única casella.Alhora, s'adapta la denominació de les caselles al nou disseny.

D'altra banda, es dona nova denominació a la casella 93 del model 322 perquè el seu contingut coincideixi amb la casella 71.

Modificacions des d'1 de juliol de 2021

Per tal d'adaptar el model 322 als canvis introduïts per l'article dècim del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, s'introdueixen els següents canvis:

  • Apartat informació addicional: s'elimina la casella 73 i es creen les caselles 120, 122, 123 i 124.

  • Apartat operacions realitzades a l'exercici: es creen les caselles 125, 126, 127 i 128, es dona nova denominació a la casella 84 i se suprimeix la casella 85.