Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Model 353

Amb efectes 1 de gener de 2021, la casella 02, que fins ara mostrava les quotes pendents de compensació aplicades en l'autoliquidació, es desglossa en tres noves caselles.

També des d'1 de gener de 2021, s'introdueix una casella per identificar els grups d'entitats sotmeses a normativa foral.