Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Pre-303

En 2021, el Pre303 s'estén a TOTS els contribuents, oferint diferents serveis segons el perfil de contribuents que han de presentar el model 303.

Un d'aquests perfils és el de contribuents en SII que poden accedir als seus Llibres Agregats, col·lectiu que s'ha vist ampliat a grans empreses i voluntaris en SII.

Un altre perfil rellevant és el de contribuents exclusivament llogaters als que s'emplenaran les caselles en funció de les dades aportades pel mateix contribuent.

Dins dels nous serveis oferts al contribuent el 2021, destaca la cartera de quotes a compensar, que ofereix informació sobre els imports a compensar pendents de períodes anteriors, desglossats per exercici i període de generació, imports aplicats i pendents d'aplicar.