Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

D) Operacions realitzades en el territori

Adquisicions intracomunitàries de béns

  • Regla general

    Les adquisicions intracomunitàries de béns es consideren realitzades a la Península o Illes Balears, quan es trobi en aquest territori el lloc d'arribada de l'expedició o transport amb destinació a l'adquirent.

  • Regla especial

    També estaran subjectes a Espanya, si no han estat gravades en l'Estat membre d'arribada de l'expedició o del transport, quan l'adquirent sigui empresari o professional o persona jurídica i hagi comunicat al venedor el NIF-IVA atribuït per l'Administració espanyola.