Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Classificació de les execucions d'obra

En el següent quadre s'exposa la classificació, a efectes del IVA, de les execucions d'obra, especificant en quins casos són lliuraments de béns i en quins casos, prestacions de serveis.

Classes de bénsPrestació de serveisLliurament de béns
Immobles

El constructor aporta materials el cost dels quals és inferior o igual al 40% de la base imposable del IVA corresponent a l'execució d'obra

El constructor aporta materials el cost dels quals és superior al 40% de la base imposable del IVA corresponent a l'execució d'obra

Mobles

En general, serà prestació de serveis

Només quan el que executa l'obra aporti la totalitat dels materials o els que aporti l'amo de l'obra siguin insignificants