Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempcions tècniques

Estan exemptes les següents operacions

 • Els lliuraments de béns que hagin estat utilitzats pel transmitent en la realització d'operacions exemptes sempre que al subjecte passiu no se li hagi atribuït el dret a deduir total o parcialment l'impost suportat en l'adquisició de tals béns o dels seus elements components.

  Aquesta exempció no s'aplicarà:

 1. Als lliuraments de béns d'inversió durant el seu període de regularització.

  Exemple:

  Una empresa operadora de màquines recreatives tipus B ven diverses furgonetes que va adquirir fa més de 5 anys i que utilitza per al transport de les esmentades màquines.

  L'explotació de màquines recreatives tipus B és una operació exempta.Les furgonetes s'utilitzen per a la realització d'operacions exemptes i, per tant, per la seva adquisició l'empresa no va poder deduir al seu dia el IVA suportat.En aquest cas el lliurament estarà exempt, ja que la furgoneta (bé d'inversió) es lliura una vegada transcorregut el període de regularització de les deduccions.

 2. Als lliuraments de béns immobles exempts de l'impost per tractar-se de terrenys no edificables, i de segones o ulteriors lliuraments d'edificacions.

  Exemple:

  Un metge ven el local on tenia la seva consulta, adquirit fa 11 anys, un empresari que té dret a la deducció total de l'impost.L'adquirent sol·licita al metge que renunciï a l'exempció i aquest accedeix.

  És correcta la renúncia a l'exempció, ja que l'exempció aplicable és la pròpia de les operacions immobiliàries (susceptible de renúncia) i no l'exempció tècnica.

 • Els lliuraments de béns l'adquisició dels quals hagués determinat l'exclusió total del dret a deduir el IVA suportat.