Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

E) Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Des de l'1 de març de 2020, els empresaris o professionals que enviïn béns amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de venda en consigna, hauran d'incloure en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349):

  1. El número d'identificació a efectes del IVA de l'empresari o professional a qui van destinats els béns, així com l'import inicial estimat del valor dels mateixos, en el període de declaració relatiu a la data de l'expedició.

  2. El número d'identificació a efectes del IVA de l'empresari o professional que substitueix el destinatari inicial dels béns, en cas de produir-se tal substitució, en el període de declaració en què s'hagi anotat al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  3. Les devolucions de béns des d'un altre Estat membre al qual prèviament van ser enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.