Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Substitució del destinatari inicial dels béns transferits

La nova regulació permet la substitució del destinatari inicial per un altre empresari o professional, dins del termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació, sempre que es compleixin les següents condicions:

  • Que el venedor inclogui la substitució al llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

  • Que es compleixin les altres condicions previstes en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna» (en particular, l'existència d'un acord de venda de béns en consigna entre el venedor i el substitut).

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, el substitut adquireixi el poder de disposició dels béns, s'entendrà que al territori d'aplicació de l'Impost es realitza un lliurament de béns a què resultarà aplicable l'exempció prevista a l'article 25 la LIVA.

Des de l'altra perspectiva, en el cas de béns transferits des d'un altre estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, el substitut adquireixi el poder de disposició dels béns, s'entendrà que al territori d'aplicació de l'Impost es realitza una adquisició intracomunitària de béns.

La substitució s'haurà d'incloure en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries i al llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.