Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Transcurs del termini de dotze mesos sense que el destinatari inicial o el substitut adquireixi els béns

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns no siguin adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagin estat tornats al territori d'aplicació de l'Impost, es produirà una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós al territori d'aplicació de l'Impost.

Des d'una altra òptica, en el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, no siguin adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagin estat tornats a l'esmentat Estat membre, es produirà una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.