Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Vendes a distància de béns importats l'import dels quals excedeixi de 150 euros

Hem de distingir si la importació es realitza en l'Estat membre de destinació final dels béns o en un Estat membre diferent.

 1. Si l'Estat membre d'importació és l'Estat membre de destinació final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distància:

   La venda a distància no estarà subjecta a la Unió Europea.

  2. Importació:

   La importació no estarà exempta i s'haurà de pagar el IVA corresponent en el moment de la importació.

 2. Si l'Estat membre d'importació és diferent de l'Estat membre de destinació final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distància:

   La venda a distància es localitzarà en l'Estat membre en el qual finalitzi el transport amb destinació client i no podrà incloure's en el règim d'importació (IOSS).

  2. Importació.

   La importació no estarà exempta i s'haurà de pagar el IVA corresponent en el moment de la importació.