Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Activitats en les que han d'utilitzar-se els béns i serveis

Els béns o serveis han d'usar-se en la realització d'activitats que generen el dret a deducció, és a dir, en la realització de les següents operacions:

 1. Operacions efectuades en el territori d'aplicació de l'impost:

  1. Entregues de béns i prestacions de serveis subjectes i no exemptes.

  2. Prestacions de serveis valor del qual estigui inclòs en la base imposable de les importacions.

  3. Les operacions exteriors exempts per exportació i assimilades o relatives a zona franca, dipòsit franc i altres dipòsits o règims duaners i fiscals i per destinar-se a un altre Estat membre.

  4. Les entregues de béns exemptes efectuades pel proveïdor subjacent a l'empresari o professional que faciliti l'entrega a través de la interfície digital.

  5. Els serveis prestats per agències de viatges que estiguin exempts de l'impost per realitzar-se fora de la Comunitat.

 2. Operacions realitzades fora del territori que originarien el dret a la deducció si s'haguessin efectuat a l'interior del mateix.

  Exemple:

  Els serveis prestats per un advocat espanyol a una empresa francesa donen lloc a una operació localitzada a França per tenir el destinatari la seu de la seva activitat en aquest territori i, per tant, no subjecta a l'IVA espanyol. No obstant això, l'advocat pot deduir l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol perquè aquest servei originaria el dret a la deducció si s'hagués efectuat en el territori d'aplicació de l'impost.

 3. Operacions d'assegurança, bancàries o financeres, que estarien exemptes si s'haguessin realitzat en el territori, quan el destinatari estigui establert fora de la Comunitat o estiguin directament relacionades amb exportacions fora de la Comunitat i s'efectuïn a partir del moment en què els béns s'expedeixin per tal destinació.