Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Funcionament

Aquest règim especial és de caràcter optatiu i permet retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés del IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients.

Com a contrapartida al retard de l'ingrés del IVA repercutit, es retarda igualment la deducció del IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en què s'efectuï el pagament als seus proveïdors.

No obstant això, s'estableix com a límit tant per a la meritació de l'impost com per al naixement del dret a la deducció la data del 31 de desembre de l'any immediatament posterior al que es realitzi l'operació.