Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Causes determinants de la pèrdua del dret al règim especial

El règim especial del grup d'entitats es deixarà d'aplicar per les següents causes:

  1. La concurrència de qualsevol de les circumstàncies que determinen l'aplicació del mètode d'estimació indirecta.

  2. L'incompliment de l'obligació de confecció i conservació del sistema d'informació específic d'aquest règim.

El cessament en l'aplicació del règim especial del grup d'entitats motivat per les causes esmentades anteriorment produirà efectes en el període de liquidació en què es presenti alguna d'aquestes circumstàncies i en els següents, devent el total de les entitats integrants del grup complir el conjunt de les obligacions generals establertes en la normativa de l'impost a partir de l'esmentat període.

En el supòsit que una entitat pertanyent al grup es trobés al terme de qualsevol període de liquidació en situació de concurs o en procés de liquidació, quedarà exclosa del règim especial del grup des de l'esmentat període.