Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Termini i quantia mínima sol·licitud de devolució

1.Termini de sol·licitud de devolució

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució conclourà el 30 de setembre següent a l'any natural en què s'hagin suportat les quotes.

2.Quantia mínima de la sol·licitud de devolució

L'import del IVA sol·licitat en una sol·licitud relativa a un període de devolució inferior a un any natural, però no inferior a tres mesos, no podrà ser inferior a 400 euros.

Si la sol·licitud de devolució es refereix a un període de devolució d'un any natural o a la part restant d'un any natural, l'import de l'Impost sol·licitat no podrà ser inferior a 50 euros.