Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

3. Vendes a distància intracomunitàries

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, es realitzan una sèrie d'ajustaments tècnics per adequar la regulació del comerç electrònic a l'  IVA a la normativa comunitària:

  • Es defineixen de forma més precisa les regles referents al lloc de realització de les vendes a distància intracomunitàries de béns i el càlcul del límit de 10.000 euros que permet seguir tributant en origen per aquestes operacions.

  • En relació amb el límit de 10.000 euros referit en el paràgraf anterior, es concreta que, per a l'aplicació del llindar corresponent, el proveïdor  ha d'estar establert només en un Estat membre i els béns han d'enviar-se exclusivament des d'aquest Estat membre d'establiment.