Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Destrucció, pèrdua o robatori

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produeixi la destrucció, pèrdua o robatori dels béns, es produirà una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós en el territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a aquest territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produeixi la destrucció, pèrdua o robatori dels béns, es produirà una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.