Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Expedició dels béns a un altre país

Dins aquest apartat, s'inclouen tant la devolució dels béns a l'estat des del qual van ser inicialment transferits com les expedicions a uns altres estats membres diferents o amb destinació fora de la UE.

Pel que fa a les devolucions, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguin retornats al territori d'aplicació de l'Impost, no es produirà una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós sempre que s'inscrigui la devolució en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i s'inclogui en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a aquest territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, siguin retornats a aquest Estat membre, no es produirà una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas d'expedicions a uns altres estats membres o amb destinació fora de la UE, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguin expedits a un país diferent del territori d'aplicació de l'Impost, es produirà en el territori d'aplicació de l'Impost una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a aquest territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns siguin expedits a un país diferent d'aquest Estat membre, es produirà en el territori d'aplicació de l'Impost una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.