Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Transcurs del termini de dotze mesos sense que el destinatari inicial o el substitut adquireixi els béns

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, els béns no siguin adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagin estat retornats al territori d'aplicació de l'Impost, es produirà una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós en el territori d'aplicació de l'Impost.

Des d'una altra òptica, en el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a aquest territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, no siguin adquirits pel destinatari inicial o pel substitut, ni hagin estat retornats a aquest Estat membre, es produirà una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.