Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes a distància de béns importats import del qual no excedeixi 150 euros

Hem de distingir si la importació es realitza en l'Estat membre de destinació final dels béns o un Estat membre diferent.

 1. Si l'Estat membre d'importació és l'Estat membre de destinació final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distància:

   • Quan s'apliqui el règim d'importació ( IOSS ): la venda a distància es localitzarà en l'Estat membre en el que finalitza el transport, en aquest cas l'Estat membre d'importació.

   • Quan no s'apliqui el règim d'importació (IOSS): la venda a distància no es localitzarà a la Unió Europea.

  2. Importació:

   • Quan s'apliqui el règim d'importació (IOSS): la importació estarà exempta.

   • Quan no s'apliqui el règim d'importació (IOSS): la importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.

 2. Si l'Estat membre d'importació és diferent de l'Estat membre de destinació final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distància:

   La venda a distància es localitzarà en l'Estat membre en el que finalitzi el transport amb destinació client.

  2. Importació:

   • Quan s'apliqui el règim d'importació (IOSS): la importació estarà exempta.

   • Quan no s'apliqui el règim d'importació (IOSS): la importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.