Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Importacions

La meritació de l'impost es produeix:

  • Quan hagués tingut lloc la meritació dels drets d'importació que, segons el Codi Duaner, es meriten en el moment de la presentació i acceptació de la declaració duanera.

  • En el cas d'abandonament del règim de dipòsit diferent del duaner, quan s'abandoni el règim.

  • En les operacions assimilades a les importacions, quan tinguin lloc les circumstàncies que determinen la seva realització.