Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

Aquest règim especial és de caràcter optatiu i permet endarrerir la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA transferit fins al moment del cobrament als seus clientes.

Com contrapartida al retard de l'ingrés de l'IVA transferit, s'endarrereix igualment la deducció de l'IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment que s'efectuï el pagament als seus proveïdors.

No obstant això, s'estableix com a límit tant per a la meritació de l'impost com per al naixement del dret a la deducció la data del 31 de desembre de l'any immediatament posterior al que es realitzi l'operació.