Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Introducció

Les idees bàsiques d'aquest règim són les següents:

  1. Incompatibilitat del règim simplificat amb uns altres règims de l'impost sobre el valor afegit. Només existeix compatibilitat amb els règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca, amb el del recàrrec d'equivalència i amb determinades activitats fixades reglamentàriament.

  2. Coordinació plena entre el règim simplificat i el règim d'estimació objectiva en l'IRPF, de manera que totes les activitats acollides al règim simplificat de l'IVA determinaran el seu rendiment net pel règim d'estimació objectiva.

  3. Coordinació amb el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: la renúncia al règim simplificat suposa per a l'empresari o professional l'exclusió del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, si exerceix alguna activitat acollida a aquest règim. Així mateix, si un empresari o professional renúncia al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, quedarà exclòs del règim simplificat com a conseqüència de realitzar alguna activitat en règim general.