Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

La devolució de les quotes d'IVA suportades en les adquisicions de béns per aquells viatgers no establerts en el territori de la Comunitat, es realitza mitjançant el reemborsament de les quantitats satisfetes, sempre que compleixin els següents requisits:

  1. Que els viatgers tinguin la seva residència habitual fora del territori de la Comunitat. La residència habitual dels viatgers s'acreditarà mitjançant el passaport, un document d'identitat o un altre mitjà de prova admès en dret.

  2. Que els béns adquirits surtin efectivament del territori de la Comunitat.

  3. Que el conjunt de béns adquirits no constitueixi una expedició comercial, és a dir, que es tracti de béns adquirits ocasionalment per a ús personal o familiar o per ser oferts com regals i que per la seva naturalesa i quantitat no pugui presumir-se la seva utilització comercial.

  4. Que l'adquisició dels béns estigui documentada en factura.