Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsit pràctic

Operacions realitzades pel subjecte passiu espanyol ES000000000 durant el mes de maig de 2023:

  • Compra dos lots de mercaderies a l'empresari holandès NL123456789100, un el 12 de maig per un import de 3.455,25 euros i un altre el 15 de maig per un import de 2.841,91 euros.

  • Realitza una entrega de màquines a l'empresari portuguès PT123456789, valorada en 3.344.55 euros.

Realitza una adquisició al subjecte passiu grec EL999999999 per un import de 10.533,01 euros, tenint lloc la posada a disposició de la mercaderia a Portugal, on el subjecte passiu espanyol efectua subsegüentment una entrega de la mateixa mercaderia al subjecte passiu PT123456789, per un import de 10.609,31 euros esmentat en el guió anterior, tot això en virtut d'una operació triangular:

  • Es realitza un peritatge a un empresari portuguès PT123456789 per un import de 5.000 euros.

Operacions realitzades pel subjecte passiu espanyol ES000000000 durant el mes de setembre de 2023.

  • Es rescindeix la primera operació de 3.455,25 euros efectuat amb l'empresari holandès NL123456789100, tornant-se els productes i reintegrant l'import.

Totes aquestes operacions s'hauran de declarar en el model 349 de la següent manera:

Model 349. Resum operacions amb la Unió Europea