Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Servei d'ajuda Sociedades WEB

  • El servei d'ajuda Sociedades Web permet el accés directe al servidor de la AEAT per tramitar i presentar la declaració de l'impost, sense necessitat d'haver de descarregar un programa d'ajuda en un ordinador.

    D'aquesta manera, utilitzant qualsevol dispositiu electrònic que permeti la seva connexió amb aquest servidor, es pot procedir a emplenar la declaració de l'Impost sobre Societats.Si no disposa de totes les dades per a la presentació de la declaració, Societats Web li permet guardar les modificacions que hagi realitzat perquè quan accedeixi posteriorment des de qualsevol dispositiu pugui continuar complimentant la declaració amb les dades pendents, modificar les esmentades dades o, fins i tot, emplenar una nova declaració.

  • Des d'aquest formulari pot accedir a la ajuda específica de cada apartat de la declaració prement sobre el botó «Ajuda» que es troba situat a la barra d'eines de l'aplicació.L'esmentat botó obrirà l'apartat corresponent de l'ajuda en el qual es trobi situat.El botó «Apartats» li permetrà navegar per la declaració per accedir directament a les caselles que necessiti emplenar.

  • També pot realitzar simulacions de possibles declaracions de l'Impost sobre Societats mitjançant el servei «Societats WEB Open (Simulador)». El seu accés és autenticat, de manera que no es requereix certificat electrònic.

    Els càlculs i proves realitzats amb aquest programa no li permetran presentar les declaracions de Societats efectuades, ja que per a això és necessari utilitzar Societats WEB.

  • Finalment, pot disposar dels dades fiscals per a l'emplenament de la declaració de l'Impost sobre Societats.

    Aquestes dades fiscals tindran caràcter informatiu i el seu objectiu és assistir en el correcte emplenament de l'autoliquidació de l'Impost sobre Societats.