Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Validació i vista prèvia de la declaració

 • Una vegada complimentada la declaració, prement el botó «Validar declaració» es realitza una comprovació de l'estat de la declaració.Aquesta comprovació es pot realitzar en qualsevol moment d'emplenament de la declaració.En qualsevol cas, aquesta revisió s'efectuarà automàticament quan se seleccioni «Firmar i enviar».

 • En la validació de la declaració, es presentarà una llista amb els avisos, advertències o errors trobats:

  • És convenient que revisi els avisos i advertències que es presenten.

  • Si existeixen errors no es permetrà la generació del fitxer.

  • Les advertències notifiquen una omissió de dades l'esmena de la qual podria ser requerida posteriorment per part de l'Administració Tributària. 

 • Si ho desitja pot accedir també a la vista prèvia de la declaració.

  Recordi:

  Pot realitzar simulacions de possibles declaracions de Sociedades mitjançant el servei «Societats WEB Open (Simulador)». No obstant això, els càlculs i proves realitzats amb aquest programa no li permetran presentar les declaracions de Societats efectuades, ja que per a això és necessari utilitzar el servei d'ajuda Sociedades WEB.