Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Contribuents

Regulació:Article 7 LIS

Els contribuents seran gravats pel seu renda mundial, és a dir, per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s'hagués produït i qualsevol que sigui la residència del pagador.

La normativa de l'Impost estableix que els contribuents d'aquest Impost es designaran abreujada i indistintament per les denominacions societats o entitats, termes que també seran utilitzats al llarg d'aquest Manual pràctic.

Són contribuents de l'Impost quan tinguin el seu residència en territori espanyol: