Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Augments (ajustaments positius)

a) Resultats cooperatius

En la casella [C7] es consignaran els ajustaments derivats de la divergència de criteris de valoració, l'existència de despeses fiscalment no deduïbles, etc., corresponent als resultats cooperatius, que impliquin un increment del resultat consignat en la casella [C6].

En particular, en la casella [C7] s'haurà d'incloure com ajustament positiu, l'import corresponent a la part de dotació, amb càrrec a resultats cooperatius, al Fons d'Educació i Promoció que sent despesa comptable de l'exercici no sigui fiscalment deduïble.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E7] es consignaran els ajustaments derivats de la divergència de criteris de valoració, l'existència de despeses fiscalment no deduïbles, etc., corresponent als resultats extracooperatius, que impliquin un increment del resultat consignat en la casella [C7].

En particular, en la casella [E7] s'haurà d'incloure com ajustament positiu, l'import corresponent a la dotació, amb càrrec a resultats extracooperatius, al Fons d'Educació i Promoció que no és deduïble fiscalment.