Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats que s'apliquen a les Canarias

L'article 94.1.a) de la Llei 20/1991 estableix que els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals, per la qual cosa, per calcular el tipus aplicable a cadascuna de les següents deduccions, s'escollirà el major del que resulti de multiplicar per 1,8 o de sumar al tipus en qüestió 20 punts percentuals.

Recordi:

Aquest increment de tipus només s'aplicarà sobre el nou sistema de deduccions establerta en el Capítol IV del Títol VI de la LIS, allà on sigui equivalent amb el sistema de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978.

A continuació, es detallarà la manera com s'apliquen les deduccions generals regulades en la LIS en relació amb les inversions realitzades a les Canarias, fent menció especial als tipus incrementats i a les especialitats dels límits:

  1. Deducció per activitats de recerca i desenvolupament
  2. Deducció per activitats d'innovació tecnològica
  3. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles
  4. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres
  5. Deducció per inversions en producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals
  6. Deducció per creació d'ocupació
  7. Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat