Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats que s'apliquen a les Canàries

El article 94.1.a) de la Llei 20/1991 estableix que els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals, per la qual cosa, per calcular el tipus aplicable a cada una de les següents deduccions, s'escollirà el més gran del qual resulti de multiplicar per 1,8 o de sumar al tipus en qüestió 20 punts percentuals.

Recordi:

Aquest increment de tipus només s'aplicarà sobre el nou sistema de deduccions establert al Capítol IV del Títol VI de la LIS, allà on sigui equivalent amb el sistema de deduccions de l'article 26 de la Llei 61/1978.

A continuació, es detallarà la forma en què s'apliquen les deduccions generals regulades en la LIS en relació amb les inversions realitzades a les Canàries, fent menció especial als tipus incrementats i a les especialitats dels límits: