Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00044 Contribuent que aplica deduccions de l'art. 36.1 i 3 LIS amb finançament realitzat per un altre contribuent

Haurà de marcar aquesta casella el productor que apliqui en el període impositiu objecte de declaració, les deduccions per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental de l'article 36.1 de la LIS i per les despeses realitzades a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals de l'article 36.3 del LIS, quan la totalitat o part dels costos de la producció hagin estat finançats per un altre contribuent en els termes establerts en el article 39.7 del LIS.