Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00074 Contribuent que finança produccions amb dret a la deducció de l'art. 36.1 i 3 LIS

Haurà de marcar aquesta casella el contribuent que, segons el disposat a l'article 39.7 de la LIS, acrediti el seu dret a aplicar les deduccions previstes en els apartats 1 i 3 de l'article 36 del LIS per participar en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades per un altre contribuent, quan aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats del mateix, la propietat del qual haurà de ser en tot cas de la productora.Aquestes aportacions es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

Pot consultar les particularitats de la deducció aplicable al contribuent que participa en el finançament en el Capítol 6 d'aquest Manual pràctic.

A tenir en compte:

A més de marcar la casella [00074], aquests contribuents per poder aplicar la deducció prevista en els apartats 1 i 3 de l'article 36 del LIS, hauran de consignar en l'apartat «Informació addicional produccions cinematogràfiques espanyoles i espectacles en viu» de la pàgina 17 del model 200, el NIF del contribuent que realitza la producció o espectacle que financen.