Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00015 Entitat ZEC sense consolidació fiscal

Marcaran aquesta casella les entitats que apliquin el règim especial de la Zona Especial Canària en els termes establerts en el Títol V de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, i que no formin part d'un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la LIS.

Aquestes entitats hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.