Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Petites empreses

El desenvolupament dels diferents ajustaments a realitzar en les caselles [00311] i [00312] «Petites empreses: llibertat d'amortització (art. 102 LIS )», [00313] i [00314] «Petites empreses: amortització accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)» i [00323] i [00324] «Petites empreses pèrdues per deteriorament crèdits insolvències (art. 104 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, per les petites empreses derivades de l'aplicació dels incentius fiscals als que tenen dret, es troba en el Capítol 10 dins l'apartat dedicat a aquestes entitats.