Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base imposable abans de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives (casella 00550)