Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits

El article 17.2 de la LIS estableix que les operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits es valoraran fiscalment per l'import de l'esmentat augment des del punt de vista mercantil, amb independència de quina sigui la valoració comptable.

A aquests efectes, el article 17.5 del LIS estableix que en aquest supòsit, l'entitat transmitent integrarà a la seva base imposable la diferència entre l'import de l'augment de capital o fons propis, en la proporció que li correspongui, i el valor fiscal del crèdit capitalitzat.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'article 17.5 del LIS, l'entitat transmitent haurà de realitzar en les caselles [01818] i [01819] «Operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits (art. 17.2 LIS)», les correccions al resultat comptable que es derivin de l'esmentada integració.