Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificació per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries

En la casella [00563] «Bonificació rendiments per vendes béns corporals produïts a les Canàries (art. 26 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació del 50 per cent de la quota íntegra corresponent als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries per ells mateixos, propis d'activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres, sempre que, en aquest últim cas, la pesca d'altura es desembarqui als ports canaris i es manipuli o transformi en l'arxipèlag.

Pot consultar les particularitats de l'aplicació d'aquesta bonificació al Capítol 12 «Règim Fiscal de les Canàries» d'aquest Manual pràctic.