Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Concepte d'innovació tecnològica

Es considerarà innovació tecnològica la activitat el resultat de la qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents.Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques del qual o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents anteriorment.

Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, la creació d'un primer prototip no comercialitzable, els projectes de demostració inicial o projectes pilot, inclosos els relacionats amb l'animació i videojocs i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, sempre que no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.