Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Límits

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebuts, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

No obstant això, l'esmentat límit s'elevarà fins i tot:

  • El 85 per cent per als curtmetratges.

  • El 80 per cent per a les produccions dirigides per una persona que no hagi dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seva explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica, el pressupost de producció del qual no en superi 1.500.000 d'euros.

  • El 80 per cent en el cas de les produccions rodades íntegrament a alguna de les llengües cooficials diferents al castellà que es projectin a Espanya en l'esmentat idioma cooficial o subtitulat.

  • El 80 per cent en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut per l'òrgan competent.

  • El 75 per cent en el cas de produccions realitzades exclusivament per directores.

  • El 75 per cent en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic que necessitin un suport excepcional de finançament segons els criteris que s'estableixin mitjançant Ordre Ministerial o en les corresponents convocatòries d'ajuts.

  • El 75 per cent en el cas dels documentals.

  • El 75 per cent en el cas de les obres d'animació el pressupost de producció del qual no en superi 2.500.000 d'euros.

  • El 60 per cent en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d'un Estat membre de la Unió Europea i en les que participin productors de més d'un Estat membre.

  • El 60 per cent en el cas de coproduccions internacionals amb països iberoamericans.