Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Període impositiu en què s'aplica la deducció

Aquesta deducció es generarà en cada període impositiu pel cost de producció incorregut en el mateix, si bé s'aplicarà a partir del període impositiu en què finalitzi la producció de l'obra.

No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació, la deducció prevista en aquest apartat s'aplicarà a partir del període impositiu en què s'obtingui el certificat de nacionalitat y el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibeixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma .

Les quantitats no deduïdes en el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin dins dels 15 anys immediats i successius.