Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Incompatibilitats

L'aplicació d'aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, amb la deducció per inversions regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, i amb la Reserva per a inversions en les Canàries regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.