Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per inversions en actius fixos materials nous (DT 24è.1 LIS)